Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Biofizyka molekularna i komórkowa > Biofizyka molekularna i komórkowa, stacjonarne drugiego stopnia

Biofizyka molekularna i komórkowa, stacjonarne drugiego stopnia (WBBB-0159-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Spis treści:

  Biofizyka molekularna i komórkowa 2 (BIOMIK 2) na Wydziale BBiB to kierunek, który dzięki swojej interdyscyplinarności pozwala na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauki z zakresu biologii, fizyki i matematyki. Studia BIOMIK 2 dają możliwości odkrywania i rozwijania nowych narzędzi niezbędnych do zrozumienia działania świata ożywionego. Współczesna biofizyka wymaga interdyscyplinarnego podejścia zarówno od strony zaawansowanych metod badania obiektów biologicznych, interpretacji i analizy danych, symulacji komputerowych czy modelowania procesów biologicznych. Program studiów BIOMIK 2 oprócz solidnego przygotowania merytorycznego pozwala na zdobycie dodatkowych (nie mniej ważnych) umiejętności w toku studiów, takich jak: kreatywne myślenie, umiejętne zarządzanie czasem, doświadczenie w rozwiązywaniu problemów, umiejętności analityczne, informatyczne i umiejętności prezentacji osiągniętych celów.
  W grupie przedmiotów podstawowych znajdują się kursy budujące ogólną wiedzę: umożliwiające rozumienie procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w przyrodzie oraz stosowanie formalizmu matematycznego do ich opisu. W ramach kursów specjalistycznych studenci uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą badania biologicznych układów molekularnych i komórkowych. Poznane w toku studiów zaawansowane metody modelowania komputerowego na poziomie elektronowym, atomowym, cząsteczkowym i komórkowym, pozwolą na zrozumienie roli modeli w naukach przyrodniczych i ścisłych. Akcenty programowe „biofizyki molekularnej i komórkowej” położone są na metody obrazowania złożonych układów biologicznych, w tym zaawansowane metody mikroskopowe oraz kliniczne metody obrazowania wnętrza organizmu.
  Nauczane metody biofizyczne dobrane są pod kątem badań różnych aspektów funkcjonowania komórki i poznawania ich molekularnych mechanizmów funkcjonowania. Umiejscowienie kierunku na WBBiB gwarantuje teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z technikami i metodami stosowanymi we współczesnej biologii molekularnej, oraz kontakt z wykładowcami na co dzień zaangażowanymi w badania układów biologicznych i biocząsteczek.
  W trakcie studiów studenci mają także możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych, a co za tym idzie, rozwoju własnych zainteresowań naukowych. Studia z "biofizyki molekularnej i komórkowej" punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS), co umożliwia uznanie przedmiotów zaliczanych na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. W ramach programu Erasmus Praktyki, podczas studiów można ubiegać się o praktyki w dowolnym kraju europejskim.
  Głównym gwarantem jakości kształcenia na kierunku "biofizyka molekularna i komórkowa" jest wysoki poziom naukowy i doświadczenie merytoryczne kadry nauczającej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, oraz zaproszenie dydaktyków z innych wydziałów (WFAiIS, WMiI, WChemii) do prowadzenia kursów przynależnych do obszaru nauk ścisłych.

  Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl