Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia > Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, stacjonarne pierwszego stopnia

Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, stacjonarne pierwszego stopnia (WNZ-0162-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: polski

Spis treści:

  Studia na kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia mają na celu wykształcenie profesjonalistów doskonale znających możliwości zastosowania narzędzi ekonomicznych, organizacyjnych i regulacyjnych do optymalizacji procesów zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, a jednocześnie rozumiejących, że naczelnym zadaniem systemu ochrony zdrowia jest podtrzymywanie społeczeństwa w dobrym zdrowiu, zaś w razie wystąpienia problemów - ratowanie zdrowia i życia. Zakres miejsc pracy naszych absolwentów obejmuje instytucje systemu ochrony zdrowia, takie jak: szpitale, przychodnie, centra rehabilitacyjne, Narodowy Fundusz Zdrowia, ubezpieczyciele prywatni, administracja rządowa (w tym Ministerstwo Zdrowia), administracja samorządowa, organizacje pozarządowe oraz międzynarodowe. Studia realizowane są w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM, gdzie już od 25 lat prowadzone są niezmiennie najwyżej oceniane w kraju studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, międzynarodowe studia magisterskie EuroPubHealth oraz studia licencjackie i magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne, które uzyskały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do uzyskania kwalifikacji student musi uzyskać 180 punktów ECTS. Po zaliczeniu przedmiotów podstawowych (w tym - statystyka, podstawy socjologii, ekonomii, demografii, organizacji i administracji) studenci zaznajamiają się na przedmiotach kierunkowych z głównymi problemy zdrowotnymi i ich determinantami, rozwiązaniami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi, obowiązującymi w systemie ochrony zdrowia, celami polityki zdrowotnej, problemami kadr, jakości oraz sterowania zmianami w ochronie zdrowia. Na trzecim roku studenci realizują przedmioty na wybranej ścieżce specjalistycznej. Pierwsza - Organizacja Ochrony Zdrowia, oferuje możliwość dogłębnego zapoznania się z zadaniami administracji publicznej w ochronie zdrowia, prowadzeniem adresowanej polityki zdrowotnej, tworzeniem programów i map potrzeb zdrowotnych. Druga - Ekonomika Ochrony Zdrowia, pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych, oceny technologii medycznych, tworzenia biznesplanów i strategii marketingowych, liczenia kosztów, zarządzania finansami i inwestycjami, zawsze mając na uwadze specyfikę sektora. Studia kładą nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i wdrożeniowych. Część zajęć prowadzą osoby z doświadczeniem praktycznym w sektorze ochrony zdrowia. Program przewiduje dwie praktyki, czterotygodniową po czwartym semestrze oraz ośmiotygodniową na początku szóstego semestru. Ponadto studenci mogą skorzystać z programu wymiany ERASMUS i wyjechać na studia zagraniczne prowadzone przez partnerskie uczelnie w Niemczech, Portugalii, Norwegii, Danii, Hiszpanii i na Litwie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM:
  https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/
  Dodatkowo zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku, Instagramie oraz czytania naszego bloga, prowadzonego przez pracowników i studentów Instytutu Zdrowia Publicznego:

  • Facebook: https://www.facebook.com/InstytutZdrowiaPublicznegoUJCM/
  • Instagram: https://www.instagram.com/zdrowiepubliczneujcm/
  • Blog Zdrowia Publicznego: https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/blog/

  Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl