Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie w turystyce i w sporcie > Zarządzanie w turystyce i w sporcie, stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie w turystyce i w sporcie, stacjonarne drugiego stopnia (WZKS-0164-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: angielski, polski

Studia Zarządzanie w turystyce i sporcie oferują blok wiedzy ogólnej z zarządzania oraz dwie ścieżki specjalizacyjne: Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie w sporcie. Specjalizacja rozpoczyna się w drugim semestrze studiów.
Przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii zapewniają studentom ogólną wiedzę menedżerską, tworzą podstawy do zajęć specjalizacyjnych oraz umożliwiają absolwentom skuteczne ubieganie się o pracę także w branżach innych niż specjalizacja. Są to przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, finansów czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się one także do praktyki sportowej i turystycznej. Dodatkowe przedmioty ogólne (w formie zarówno zajęć obligatoryjnych, jak i fakultatywnych) służą wzmacnianiu kreatywności, umiejętności analitycznych oraz interpersonalnych, realizacji projektów dla otoczenia.
Przedmioty specjalizujące mają formę przede wszystkim fakultetów. Dzięki temu rozwiązaniu studenci poznają specyfikę branży zgodnie z własnymi preferencjami. Specjalizacja Zarządzanie w turystyce proponuje m.in. takie przedmioty, jak: Zarządzanie hotelem, Rynek biur podróży, Zarządzanie w gastronomii, Media społecznościowe w turystyce, Marketing turystyczny, Zarządzanie eventami, Polityka turystyczna, Prawo turystyczne. Natomiast studiując Zarządzanie w sporcie, można wybrać m.in. przedmioty: Konkurencja na rynku sportowym, PR w sporcie, Marketing sportowy, Zarządzanie obiektami sportowymi, Organizacja imprez sportowych, Bezpieczeństwo w sporcie, E-sport. Pełny program studiów dostępny jest na stronie Instytutu Przedsiębiorczości (www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl).
Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków – osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej branży. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu Przedsiębiorczości oraz współpracujących wykładowców uniwersytetów polskich i zagranicznych. Znacząca część zajęć, obok treści teoretycznych oraz metodycznych, obejmuje zagadnienia praktyczne i angażuje student
ów w realizację projektów indywidualnych bądź grupowych. Podstawowym językiem wykładowym jest język polski, choć część programu realizowana jest w języku angielskim – głównie w formie fakultetów (przedmioty: Strategic management, International marketing, Global sport business, E-tourism, Creative tourism, Managing sport organizations in the digital age). Ponadto podczas pierwszych dwóch semestrów prowadzone są zajęcia z zakresu biznesowego języka angielskiego.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na zarządzaniu w turystyce i w sporcie

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Średnia ocen ze studiów.

Plan studiów: