Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie publiczne > Zarządzanie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia

Zarządzanie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia (WZKS-0148-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Studia dla wszystkich osób o szerokich horyzontach, zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki publicznej w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Podstawowe moduły realizowane w procesie kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE dotyczą nauk o organizacji i zarządzaniu, które uzupełnione są o moduły z zakresu ekonomii i finansów, socjologii, psychologii, prawa i komunikacji społecznej.

Program kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE realizowany jest w duchu fundamentalnych zasad, do których należą przede wszystkim: wolność nauczania, swoboda głoszenia poglądów, poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom, jak również solidarność społeczna, poczucie wspólnoty i służby publicznej. Zarządzanie publiczne opiera się na ideach i wartościach, które na pierwszym miejscu stawiają człowieka i jego dobro w organizacji.

Wykaz modułów kształcenia z ich przyporządkowaniem do poszczególnych semestrów, określeniem rodzaju i wymiaru zajęć dydaktycznych, wskazaniem modułów obowiązkowych oraz podlegających wyborowi przez studenta, określeniem rodzaju oceny podsumowującej w module kształcenia znajduje się na stronie www.isp.uj.edu.pl/studia Sylabusy są umieszczone w Internecie, w systemie USOS www.usosweb.uj.edu.pl

Wyróżnienia
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny instytucjonalnej przyznała Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ocenę wyróżniającą.

Studencki ruch naukowy
Koło Naukowe MERITUM, Koło Naukowe INNOWATORZY ZARZĄDZANIA, Koło Naukowe FOCUS, Koło Naukowe BADACZE ROZWOJU.

Możliwości wyjazdów zagranicznych
W ramach program Erasmus+ można wyjechać do Universität Konstanz, University of Salamanca, University of Murcia, L’ Universita di Milano-Bicocca, University of Rijeka, Szent István University, Bahcesehir University, Aleksandro Stulginskio Universitetas, Europa-Universität Viadrina.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na zarządzaniu publicznym

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Plan studiów: