Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie międzynarodowe > Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom, stacjonarne pierwszego stopnia

Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom, stacjonarne pierwszego stopnia (WZKS-0212-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 4 lata
Język: niemiecki, polski

Program studiów w ramach Podwójnego Dyplomu obejmuje przedmioty realizowane w części w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ (2 lata) oraz ESB Business School w Reutlingen (2 lata). Uczestnicy programu mogą realizować dwie ścieżki: (1) początek studiów w Niemczech lub (2) początek studiów w Polsce.
Studia I stopnia na kierunku zarządzanie przeznaczone są dla osób, które: interesują się profesjonalnym zarządzaniem; lubią pracę z ludźmi; chcą założyć własną firmę (albo już ją prowadzą i chcą to robić lepiej). Program kształcenia umożliwia poznanie i zrozumienie problematyki zarządzania, ekonomicznej, prawnej, informatycznej. Zapewniają rozwój ogólny studentów – w tym lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej i w warunkach globalizacji – oraz przygotowują do pracy zawodowej.
W trakcie studiów realizowane są m.in. następujące przedmioty: badania marketingowe, zarządzanie marketingowe, podstawy inwestowania, informatyka w zarządzaniu, podstawy zarządzania, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo finansowe, trening asertywności, trening interpersonalny i adaptacyjny, wstęp do psychologii, wstęp do socjologii, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, język angielski i drugi wybrany język obcy, komunikacja w organizacji, podstawy ekonometrii, zarządzanie produkcją, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ergonomia, zarządzanie zespołami, metody organizacji i zarządzania, przedsiębiorczość i innowacje, biznes plan, konflikty w organizacji, kształtowanie kadry menedżerskiej, przedsiębiorstwo w UE, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie logistyką, zarządzanie czasem i zmianami, rekrutacja i dobór kadr, systemy wynagrodzeń, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, stosunki pracy w UE, systemy ocen pracowników, zarządzanie kompetencjami, różnice kulturowe w biznesie, fundusze i programy pomocowe UE, negocjacje międzynarodowe.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na zarządzaniu międzynarodowym

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia I stopnia na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy zawodowej w organizacjach różnych typów na stanowiskach specjalistów a z czasem także menedżerów i liderów, do prowadzenia własnej firmy oraz do studiów II i III stopnia. Nasze programy kształcenia i nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni gwarantują szeroki zasób wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Umożliwiają poznanie i zrozumienie problematyki zarządzania, ekonomicznej, prawnej, informatycznej, potrzebnej absolwentom oraz dodatkowo zapewniają rozwój ogólny studentów, w tym lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej i w warunkach globalizacji.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

rozmowa kwalifikacyjna

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.).

Plan studiów: