Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia europejskie > Studia europejskie, stacjonarne drugiego stopnia

Studia europejskie, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-0150-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia drugiego stopnia na kierunku „studia europejskie” mają charakter interdyscyplinarny i autorski. Przedmiotem studiów jest Europa rozumiana jako przestrzeń społeczna, polityczna, kulturowa, prawna, ekonomiczna i historyczna. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, dotyczącą obszaru kontynentu europejskiego, jako całości, oraz jego sąsiedztwa, w szczególności w zakresie procesów, zjawisk oraz poszczególnych regionów i państw. Po pierwszym semestrze studiów studenci dokonują wyboru spośród następujących specjalności:
1) Ekspert zjawisk i procesów,
2) Ekspert organizacji i zarządzania,
3) Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.
Każda ze specjalności cechuje się zajęciami praktycznymi (np. wyjazdy studyjne) oraz zajęciami o charakterze warsztatowym. W ramach specjalności studenci dokonują w dużej mierze wyboru poszczególnych kursów, zgodnie z ich zainteresowaniami, co stanowi istotną wartość tychże studiów.
W ramach specjalności "ekspert zjawisk i procesów" uczestnicy studiów nabywają umiejętności pogłębionej, eksperckiej, analizy procesów społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych na obszarze Europy. Celem specjalności jest przybliżenie praktycznego wymiaru funkcjonowania Europy, jej instytucji, poszczególnych państw i ich społeczeństw. Umiejętności te będą rozwijane m.in. w formie dotyczącej redakcji tekstów eksperckich czy poznawania praktyki public relations.
Specjalność "ekspert organizacji i zarządzania" cechuje się pogłębieniem wiedzy dotyczącej samorządności lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, funkcjonowania administracji, praktycznych problemów współczesnych miast, ruchów społecznych i pograniczy kulturowych. Sa to zatem elementy odnoszące się zarówno do poziomu międzynarodowego, jak i lokalnego.
Z kolei w ramach specjalności "ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej" studenci poszerzają swoją wiedzą dotyczącą podstaw i funkcjonowania placówek dyplomacji publicznej oraz placówek kultury współpracujących z partnerami nie tylko polskimi. Istotną rolę będą tu miały do odegrania powiązania dotyczące istoty dziedzictwa lokalnego, polskiego czy europejskiego.
Program przewiduje 745 godzin zajęć i 120 punktów ECTS. Instytut Europeistyki oferuje bardzo bogate i unikalne możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus +, CEEPUS oraz Erasmus Mundus. Poza zajęciami dydaktycznymi każdy student może pogłębiać swoją wiedzę poprzez działalność w działających w IE studenckich Kołach Naukowych (Koło Naukowe Europeistyki i Koło Naukowe Niemcoznawstwa). Służą one nie tylko działalności naukowej, bowiem ich głównym celem jest integracja środowiska studenckiego.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na studiach europejskich

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe