Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia europejskie > Studia europejskie, stacjonarne pierwszego stopnia

Studia europejskie, stacjonarne pierwszego stopnia (WSMP-0150-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia pierwszego stopnia na kierunku studia europejskie mają charakter interdyscyplinarny i autorski. Przedmiotem studiów jest Europa rozumiana jako przestrzeń społeczna, polityczna, kulturowa, prawna, ekonomiczna i historyczna. Studenci zdobywają wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, dotyczącą obszaru kontynentu europejskiego jako całości oraz jego sąsiedztwa, w szczególności w zakresie procesów, oraz poszczególnych regionów i państw. Po pierwszym semestrze studiów studenci dokonują wyboru specjalności:

  • Analityk zjawisk i procesów,
  • Ekspert organizacji społecznych,
  • Niemcoznawstwo.
Każda ze specjalności cechuje się zajęciami praktycznymi (np. wyjazdy studyjne) oraz zajęciami j. angielskiego prowadzonymi przez native speakerów (kurs Academic English), oferowanymi już od I semestru studiów. W ramach specjalności studenci dokonują w dużej mierze wyboru poszczególnych kursów, zgodnie z ich zainteresowaniami.
W ramach specjalności 'Analityk zjawisk i procesów' uczestnicy studiów nabywają umiejętności analizy procesów społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych na obszarze Europy. Celem specjalności jest przybliżenie praktycznego wymiaru funkcjonowania Europy, jej instytucji, poszczególnych państw i ich społeczeństw.
Specjalność 'Ekspert organizacji społecznych' cechuje się pogłębieniem wiedzy dotyczącej samorządności lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, dziedzictwa kulturowego, praw człowieka i ich ochrony oraz umiejętnością analizy zróżnicowanych procesów o charakterze europejskim.
Z kolei w ramach specjalności 'Niemcoznawstwo' studenci poszerzają swoją wiedzą dotyczącą obszaru państw niemieckojęzycznych - w aspekcie społeczeństw, kultury, historii, polityki i gospodarki.
Program przewiduje 1805 godzin zajęć i 186 punktów ECTS. Elementem studiów jest odbycie praktyki zawodowej. Instytut Europeistyki oferuje bardzo bogate i unikalne możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus +, CEEPUS oraz Erasmus Mundus. Poza zajęciami dydaktycznymi każdy student może pogłębiać swoją wiedzę poprzez działalność w działających w IE studenckich Kołach Naukowych (Koło Naukowe Europeistyki i Koło Naukowe Niemcoznawstwa). Służą one jednak nie tylko działalności naukowej, bowiem ich głównym celem jest integracja środowiska studenckiego.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na studiach europejskich

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe