Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Rosjoznawstwo > Rosjoznawstwo, stacjonarne drugiego stopnia

Rosjoznawstwo, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-0147-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski, rosyjski

Studia otwarte dla absolwentów dowolnych kierunków studiów. Trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra na kierunku ROSJOZNAWSTWO.
Program studiów zawiera kursy obejmujące wiedzę na temat kultury, polityki, gospodarki współczesnej Rosji, przedstawionej w ramach przedmiotów dotyczących zagadnień szczegółowych, takich jak społeczeństwo rosyjskie, rosyjskie idee i ideologie, kultura polityczna, komunikacja sieciowa, współczesne kino, literatura, teatr i kultura popularna, emigracja, życie religijne.
Studia pozwalają także na podstawowe zaznajomienie się z zagadnieniami dotyczącymi najbliższego sojusznika Federacji Rosyjskiej - współczesnej Białorusi - jej życiem społecznym i gospodarką.
Wśród kursów do wyboru student może odnaleźć lektorat języka rosyjskiego, prowadzony na różnych poziomach zaawansowania – także dla początkujących. Studenci początkujący mają możliwość wybrania modułu intensywnej nauki języka rosyjskiego w ilości 120 godzin na każdym semestrze studiów, co pozwala na zdanie egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie B2+.
Podczas studiów główny nacisk położony jest na poznanie najbardziej interesujących zagadnień społecznych i najnowszej kultury rosyjskiej. W zestawie przedmiotów fakultatywnych, oprócz kursów podejmujących zagadnienia współczesności, oferowane są również zajęcia umożliwiające poznanie dorobku dawniejszych form cywilizacji rosyjskiej.
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zawartych w ich planie przedmiotów, złożenie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na rosjoznawstwie

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe