Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Położnictwo > Położnictwo, niestacjonarne drugiego stopnia

Położnictwo, niestacjonarne drugiego stopnia (WOZ-PZ-0-UZ-4)

drugiego stopnia
niestacjonarne, 4 semestry
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na położnictwie

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa. Posiada umiejętności: - organizowania i nadzorowania opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, - wdrażania do praktyki najnowszej wiedzy, - współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki, - podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej, - wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów podejmowanych badań. Absolwent jest przygotowany do pracy w: - publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, - administracji państwowej i samorządowej, - w szkolnictwie. Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych. Absolwent studiów drugiego stopnia ma możliwość ubiegania się o skrócenie do 12 miesięcy programu specjalizacji w jednej z dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja.

Warunki przyjęcia

Posiadanie dyplomu licencjata położnictwa oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z pisemnego egzaminu testowego.

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.).