Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie (WZKS-0069-JSP)

jednolite magisterskie
stacjonarne, 5 lat
Język: polski
Studia dla wszystkich osób o szerokich horyzontach, zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki publicznej w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Podstawowe moduły realizowane w procesie kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE dotyczą nauk o organizacji i zarządzaniu, które uzupełnione są o moduły z zakresu ekonomii i finansów, socjologii, psychologii, prawa i komunikacji społecznej. Program kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE realizowany jest w duchu fundamentalnych zasad, do których należą przede wszystkim: wolność nauczania, swoboda głoszenia poglądów, poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom, jak również solidarność społeczna, poczucie wspólnoty i służby publicznej. Zarządzanie publiczne opiera się na ideach i wartościach, które na pierwszym miejscu stawiają człowieka i jego dobro w organizacji. Wykaz modułów kształcenia z ich przyporządkowaniem do poszczególnych semestrów, określeniem rodzaju i wymiaru zajęć dydaktycznych, wskazaniem modułów obowiązkowych oraz podlegających wyborowi przez studenta, określeniem rodzaju oceny podsumowującej w module kształcenia znajduje się na stronie www.isp.uj.edu.pl/studia Sylabusy są umieszczone w Internecie, w systemie USOS www.usosweb.uj.edu.pl Wyróżnienia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny instytucjonalnej przyznała Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ocenę wyróżniającą. Studencki ruch naukowy Koło Naukowe MERITUM; Koło Naukowe INNOWATORZY ZARZĄDZANIA; Koło Naukowe FOCUS; Koło Naukowe BADACZE ROZWOJU Możliwości wyjazdów zagranicznych W ramach program Erasmus+ można wyjechać do Universität Konstanz, University of Salamanca, University of Murcia, L’ Universita di Milano-Bicocca, University of Rijeka, Szent István University, Bahcesehir University, Aleksandro Stulginskio Universitetas, Europa-Universität Viadrina.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na psychologii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Plan studiów: