Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne jednolite magisterskie (WFZ-0211-JSO)

jednolite magisterskie
stacjonarne, 5 lat
Język: polski

Program kształcenia proponowany w Instytucie Pedagogiki odpowiada współczesnym wyzwaniom, jakie polska szkoła stawia przed nauczycielem przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jedna z niewielu specjalności nauczycielskich, które od roku 2019 wymagają pełnego pięcioletniego kształcenia pedagogicznego, zgodnego ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program kształcenia ma charakter autorski, bazujący na najnowszych badaniach i koncepcjach kształcenia, zapewnia także pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.
Podstawowym celem kształcenia nauczycieli jest nie tylko wyposażenie go w profesjonalną wiedzę i określone umiejętności, ale przede wszystkim pomoc w odkrywaniu własnej, niepowtarzalnej indywidualności. Wszelkie budowanie profesjonalnych kwalifikacji do zawodu związane jest w procesem stawania się nauczycielem na drodze osobistego rozwoju – poznawania własnych możliwości i ograniczeń, akceptowania siebie i innych, kształtowania pozytywnego wyobrażenia o sobie jako nauczycielu.
Dlatego w programie studiów proponujemy zajęcia obowiązkowe, jak również rozbudowaną ofertę zajęć do wyboru – wykładów monograficznych, zajęć fakultatywnych, a przede wszystkim ścieżkę kształtowania kompetencji społecznych oraz tutoring osobistego rozwoju studenta.
Program studiów składa się z kilku części: kanonu wiedzy ogólnej, psychologiczno-pedagogicznej oraz z wiedzy specjalistycznej, związanej z przygotowaniem merytorycznym w zakresie integracji treści nauczania, przygotowaniem dydaktycznym, metodycznym, a także wspieraniem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W planie studiów położony jest duży nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych oraz na prowadzenie refleksji w działaniu i refleksji nad działaniem.
W trakcie studiów przewidziane są praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 225 godzin w przedszkolu, w szkole oraz innych placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe