Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona dóbr kultury > Ochrona dóbr kultury, stacjonarne drugiego stopnia

Ochrona dóbr kultury, stacjonarne drugiego stopnia (WH-0058-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia zapewniają uzyskanie dogłębnej wiedzy na temat metod ochrony zabytków, doktryny konserwatorskiej, muzealnictwa prawa o ochronie zabytków, problematyce ochrony dziedzictwa niematerialnego. Student zapoznaje się w ich trakcie z najnowocześniejszymi metodami badań nad dziedzictwem kulturowym, jego rolą społeczną i sposobami jego ochrony. Dzięki temu będzie wszechstronnie przygotowany do opracowywania wszelkiego rodzaju opinii i dokumentacji konserwatorskich, a także do przygotowywania prac naukowych na temat dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. Praktyki organizowane w trakcie studiów mają umożliwić studentom zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji zajmujących się opieką nad dziedzictwem kulturowym i jego popularyzacją. Charakter zajęć mistrzowskich (to znaczy służących przekazaniu pogłębionej wiedzy i własnych doświadczeń badawczych przez pracowników naukowych) mają seminaria oraz wykłady monograficzne i konwersatoria. Ocena z seminarium jest wystawiana na podstawie pracy pisemnej, a także aktywności na zajęciach. Studia kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej (opartej na wnikliwej, oryginalnej analizie zjawisk z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego), egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu magistra.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na ochronie dóbr kultury

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących sie szeroko pojętą ochroną dziedzctwa kulturowego: służbach konserwatorskich, muzeach (zwłaszcza wielodziałowych, regionalnych i krajoznawczych), w stosownych wydziałach urzędów samorządowych i w placówkach zaangażowanych w popularyzację dziedzictwa kulturowego (domy kultury, biura informacji turystycznej)