Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Migracje międzynarodowe > Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia

Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-0135-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Program studiów I stopnia European Studies ma dostarczyć słuchaczom ogólnej wiedzy w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny, odnoszący się m.in. do takich nauk jak: nauki polityczne, historia, socjologia, ekonomia, prawo, kulturoznawstwo, nauki o politykach publicznych, nauki o bezpieczeństwie. Celem studiów jest poznanie społecznych, politycznych i ekonomicznych podstaw polityk i społeczeństw europejskich w kontekście globalnym. Program przewiduje konieczność uzyskania 180 punktów ECTS, co jest warunkiem ukończenia studiów. Studia odbywają się w języku angielskim. Program nie przewiduje praktyk. Istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus + oraz CEEPUS.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium w zakresie migracji międzynarodowych