Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Logopedia > Logopedia, stacjonarne drugiego stopnia

Logopedia, stacjonarne drugiego stopnia (WPL-0195-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych. Studia drugiego stopnia z zakresu logopedii są studiami kwalifikującymi absolwentów do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego), służbie zdrowia, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów. Absolwenci studiów logopedycznych posiadają wiedzę i praktyczne umiejętności, aby podejmować interwencje logopedyczne, polegające na identyfikacji zaburzenia komunikacyjnego (diagnostyka logopedyczna) oraz eliminowaniu lub łagodzeniu jego objawów (terapia logopedyczna). Ważnym zadaniem logopedów jest także zapobieganie zaburzeniom komunikacyjnym. Nasze studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy oferując studentom program zorganizowany na zasadach nauczania problemowego. Centralnym punktem programu nauczania są studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności. Bogaty i zróżnicowany program praktyk dodatkowo podkreśla wysoce praktyczny profil studiów. Nasze studia przygotowują absolwentów do praktyki logopedycznej w oparciu o rezultaty polskich i zagranicznych badań naukowych oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami, a także do kontynuacji nauki na poziomie studiów podyplomowych lub w szkole doktorskiej. Aby ukończyć studia i uzyskać kwalifikacje logopedyczne studenci muszą skompletować 120 punktów ECTS, przeprowadzić empiryczne badania z zakresu logopedii, napisać pracę magisterską i obronić ją podczas egzaminu dyplomowego.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na logopedii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe: