Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lekarski > Kierunek lekarski, program w języku angielskim

Kierunek lekarski, program w języku angielskim (WL-E044-JSO)

jednolite magisterskie
stacjonarne, 6 lat
Język: angielski

Nauczanie na programie 6-letnim dla absolwentów szkół średnich odbywa się w całości po angielsku. Program pozostaje w zgodności z europejskimi standardami nauczania. Kandydaci na ten program powinni kończyć szkołę średnią i wykazywać się biegłością w zakresie biologii i chemii. 6-letni program nauczania obejmuje kursy przedkliniczne oraz kliniczne. Pierwsza część programu nauczania obejmuje nauki przyrodnicze, jak i kurs medycznego języka polskiego, który to ma przysposobić studentów do komunikowania się z pacjentami. Druga część programu nauczania zawiera kursy kliniczne. Po ukończeniu szóstego roku studenci są zaznajomieni z zagadnieniami wszystkich klinicznych specjalizacji.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Lekarz

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

- posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia szkoły średniej, który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia wyższe, z uwzględnieniem ocen z przedmiotów: chemia oraz biologia lub fizyka - posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (jeżeli nauka w szkole średniej nie była prowadzona w języku angielskim) - uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminu wstępnego Reasoning and Critical Thinking in Pre-medical Sciences przeprowadzanego w języku angielskim

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa i w uchwale nr 2/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: dodatkowych efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych studiach magisterskich.