Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lekarsko-dentystyczny > Kierunek lekarsko-dentystyczny, program w języku angielskim

Kierunek lekarsko-dentystyczny, program w języku angielskim (WL-E078-JSO)

jednolite magisterskie
stacjonarne, 5 lat
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Lekarz dentysta

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

- posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia szkoły średniej, który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia wyższe, z uwzględnieniem ocen z przedmiotów: chemia oraz biologia lub fizyka - posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (jeżeli nauka w szkole średniej nie była prowadzona w języku angielskim) - uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminu wstępnego Reasoning and Critical Thinking in Pre-medical Sciences przeprowadzanego w języku angielskim

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, z późn. zm.