Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lekarsko-dentystyczny > Kierunek lekarsko-dentystyczny, niestacjonarne jednolite magisterskie

Kierunek lekarsko-dentystyczny, niestacjonarne jednolite magisterskie (WL-0078-JNO)

jednolite magisterskie
niestacjonarne (z programem identycznym jak na studiach stacjonarnych), 5 lat
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Lekarz dentysta

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz matematyki co najmniej na poziomie podstawowym. Przy obliczaniu wyniku brane są pod uwagę wyniki pisemnej części egzaminu z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz matematyki co najmniej na poziomie podstawowym (dla matematyki wynik egzaminu na poziomie podstawowym jest dzielony przez 2).

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, z późn. zm.