Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geografia i gospodarka przestrzenna > Geografia i gospodarka przestrzenna, stacjonarne pierwszego stopnia

Geografia i gospodarka przestrzenna, stacjonarne pierwszego stopnia (WGG-0165-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna to sprawdzona, unikatowa i najwyższa jakość wypracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych i naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz najlepszych wzorców międzynarodowych. Studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna (I stopnia) trwają 3 lata. Oferują one szeroką gamę przedmiotów z zakresu geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej. Większość z nich jest do wyboru, co daje możliwość indywidualizacji procesu kształcenia. Student może zrealizować cztery ścieżki specjalizacyjne: (1) geografia fizyczna, (2) geografia społeczno-ekonomiczna, (3) gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, oraz (4) turystyka. Każdemu studentowi I roku przydzielony zostaje opiekun naukowy, który jest przewodnikiem i doradcą studenta oraz zatwierdza wybór przedmiotów przez studenta na dany rok studiów. Na starszych latach student wybiera opiekuna samodzielnie. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Pierwszy rok studiów przebiega według ujednoliconego programu dla wszystkich studentów. Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają ścieżkę specjalizacyjną. Na roku drugim i trzecim studenci studiują według indywidualnych programów, na które składają się: przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty do wyboru, które student wybiera zgodnie z zainteresowaniami. Przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku obejmują swoim zakresem wiedzę stanowiącą główne działy geografii i gospodarki przestrzennej, natomiast przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej służą poszerzeniu wiedzy i umiejętności. Student bierze udział w wykładach, ćwiczeniach kameralnych i laboratoryjnych, konwersatoriach oraz ćwiczeniach terenowych o charakterze przedmiotowym lub regionalnym. Każde zajęcia posiadają swoją liczbę punktów ECTS. Obowiązkiem studenta jest zgromadzenie określonej liczby punktów ECTS po każdym roku studiów. Studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów: ERASMUS+, CEEPUS, ERASMUS MUNDUS, International Visegrad Fund. Szczegółowy program studiów oraz pełny wykaz przedmiotów i ich opis są dostępne w publikowanym co roku katalogu kursów oraz na internetowej stronie www.geo.uj.edu.pl.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na geografii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe