Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geografia > Geografia, stacjonarne drugiego stopnia

Geografia, stacjonarne drugiego stopnia (WGG-0030-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia na kierunku geografia to sprawdzona, unikatowa i najwyższa jakość wypracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych i naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz najlepszych wzorców międzynarodowych. Studia geograficzne drugiego stopnia trwają 2 lata i oferują ścieżki specjalizacyjne w zakresie: (1) funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, (2) geografii społeczno-ekonomicznej, (3) hydrologii, meteorologii i klimatologii, (4) rozwoju lokalnego i regionalnego, (5) turystyki oraz (6) Systemów Informacji Geograficznej. Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty do wyboru, które student wybiera zgodnie z zainteresowaniami. Studia odbywają się według indywidualnego programu w ramach ścieżki specjalizacyjnej oraz skonsultowanego z promotorem/opiekunem naukowym. Studia są rozliczane w systemie ECTS. Studia kończą się uzyskaniem stopnia magistra. Studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów: ERASMUS+, CEEPUS, ERASMUS MUNDUS, International Visegrad Fund. Szczegółowy program studiów oraz pełny wykaz przedmiotów i ich opis są dostępne w katalogu kursów oraz na i stronie www.geo.uj.edu.pl.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na geografii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe