Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Fizyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Fizyka, stacjonarne pierwszego stopnia (WFAI-0027-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Podział na specjalności następuje przy wpisie na studia na podstawie deklaracji kandydata.
Fizyka u swoich podstaw jest nauką doświadczalną. W celu poznania świata tworzy metody badawcze i narzędzia pomiarowe oraz rozwija metody analizy otrzymywanych danych eksperymentalnych. Nowe odkrycia i rozwijane techniki pomiarowe są motorem tworzenia wielu nowych urządzeń technicznych. Studia na wydziale są prowadzone w specjalnościach fizyka doświadczalna i teoretyczna, fizyka stosowana . Studenci specjalności fizyka doświadczalna otrzymują wykształcenie pozwalające realizować te cele w przyszłości. Początkowo zapoznają się z nowoczesną techniką pomiarową i otrzymują gruntowne wykształcenie z fizyki teoretycznej i matematyki. Równocześnie stwarzane są warunki do osiągania przez nich zaawansowanych umiejętności w praktycznych zastosowaniach technik komputerowych, które obecnie stały się nieodłączną częścią procedury eksperymentalnej i modelowania zjawisk. Celem fizyki teoretycznej jest teoretyczne zrozumienie, zinterpretowanie i opisanie podstawowych procesów zachodzących w naturze.
Ponieważ przebieg i ewolucja czasowa wielu skomplikowanych i pozornie zupełnie różnych zjawisk zależą od tych samych podstawowych prawidłowości, aparat pojęciowy fizyki teoretycznej pozwala na konstrukcję odpowiednich modeli, które jakościowo i ilościowo mogą opisać badane układy, jak również przewidzieć nowe efekty. Prace naukowe realizowane w Instytucie Fizyki UJ obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień, którymi zajmuje się współczesna fizyka. Realizowane są one w kilku zakładach, a ich tematykę generalnie można podzielić na: fizykę atomową, fizykę ciała stałego, fizykę jądrową, fizykę cząstek elementarnych oraz fizykę teoretyczną. Studia pierwszego stopnia obejmują podstawowe przygotowanie w zakresie matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej oraz informatyki. Pozwalają również na wybór specjalności nauczycielskiej, gdzie poza przed|miotami kierunkowymi prowadzone są również zajęcia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na fizyce

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe