Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse i controlling > Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia

Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia (WZKS-0202-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia II stopnia na kierunku Finanse i controlling rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla oraz doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym, publicznym lub pozarządowym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia w zakresie zarządzania, ekonomii, wydziałów inżynieryjno-ekonomicznych, prawa i administracji, psychologii, socjologii oraz innych. W trakcie studiów realizowane są m.in. przedmioty: Rachunkowość zarządcza, Rynki kapitałowe i finansowe, Controlling strategiczny, Controlling operacyjny, Controlling finansowy, Controlling dziedzinowy, Optymalizacja podatkowa, Audyt finansowy.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na finansach i controllingu

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Plan studiów: