Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse, bankowość, ubezpieczenia > Finanse, bankowość, ubezpieczenia, stacjonarne pierwszego stopnia

Finanse, bankowość, ubezpieczenia, stacjonarne pierwszego stopnia (WZKS-0204-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Studia I stopnia na kierunku „Finanse, bankowość, ubezpieczenia”, przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem skomplikowanych procesów finansowych zachodzących w gospodarce światowej. W tym celu studenci zaznajomią się zarówno z teoretycznymi jak i praktycznymi zagadnieniami ekonomicznymi i finansowymi. Plan studiów na tym kierunku oparty został na doświadczeniach uniwersytetów europejskich oraz amerykańskich, jak również uwzględnia specyfikę instytucjonalną polskiego rynku finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego.

Programy kształcenia umożliwiają poznanie i zrozumienie problematyki ekonomicznej, finansowej i prawnej w obszarze modeli i zasad działania rynków finansowych, regulacji rynku bankowego i ubezpieczeniowego. Studia zapewniają rozwój ogólny studentów – w tym lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki.

W planie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak: Mikroekonomia, Makroekonomia, Podstawy finansów, Finanse przedsiębiorstw, Podstawy prawa gospodarczego, Podstawy zarządzania, Socjologia organizacji, Podstawy rachunkowości, Polityka gospodarcza, Bankowość, Podstawy ubezpieczeń, Filozofia, Ekonometria, Finanse publiczne, Ekonomia integracji europejskiej, Zarządzanie międzynarodowe, Nadzór korporacyjny, Produkty i usługi bankowe, Organizacja i rynek ubezpieczeń, Sieć bezpieczeństwa finansowego, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Analiza ekonomiczna, Rynki finansowe, Wstęp do ekonomii stosowanej, Marketing międzynarodowy, Instytucje międzynarodowe, Finanse międzynarodowe, Ubezpieczenia społeczne, Gospodarka regionalna, Systemy bankowe na świecie, a także dwa języki obce. Tak szerokie spektrum modułów kształcenia daje gwarancje uzyskania szerokiej wiedzy uniwersyteckiej.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) - głównie na stanowiskach operacyjnych - w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno- gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego rady Europy.

Plan studiów: