Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > European Studies > Joint Master Programme in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context, stacjonarne drugiego stopnia

Joint Master Programme in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-E318-T)

krótkoterminowe
nie dotyczy, 2 lata
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) MA in Euroculture na kierunku europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem nowożytnych społeczeństw europejskich. Szczególny nacisk w programie europeistycznych studiów magisterskich położony jest na zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy o Unii Europejskiej i europejskich procesach integracyjnych, zwłaszcza procesu adaptacji acquis communautaire do polskiego życia publicznego. W efekcie studia będą kształcić absolwentów charakteryzujących się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych. Tacy absolwenci znajdą się w korzystnym położeniu na szybko zmieniającym się rynku pracy. Studia europeistyczne oferują specjalistyczne przygotowanie w zakresie integracji europejskiej i funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, dzięki któremu ich absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, edukacji, mediach, organizacjach pozarządowych, firmach handlowych oraz szybko powstających i rozwijających się instytucjach w ramach procesów integracji europejskiej.