Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Earth Sciences in a Changing World > Earth Sciences in a Changing World, stacjonarne pierwszego stopnia

Earth Sciences in a Changing World, stacjonarne pierwszego stopnia (WGG-E157-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: angielski

Spis treści:

    Kierunek studiów Earth Sciences in a Changing World w oparciu o podstawy geografii i geologii przedstawia studentom interdyscyplinarną wiedzę na temat zmian naturalnych i przekształceń antropogenicznych środowiska wraz ze wszelkimi konsekwencjami – przyrodniczymi, ekonomicznymi, społecznymi zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Skrócony opis programu studiów: Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu nauk o Ziemi. W ramach studiów przedstawione są też problemy przemian środowiska pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych wraz ze skutkami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi. Przedstawiona jest problematyka zaopatrzenia w surowce z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania i wyczerpywania tradycyjnych źródeł oraz elementarne wiadomości na temat współczesnych kierunków rozwoju społeczno-ekonomicznego. Studenta zapoznaje się z podstawowymi instrumentami zarządzania środowiskiem oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Zajęcia laboratoryjne przygotowują studentów do wykonywania prac analitycznych z zakresu oceny stanu środowiska. Studentom zapewnia się możliwość praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy w trakcie samodzielnego prowadzenia obserwacji, prac analitycznych, interpretacji wyników i przygotowania opracowań. Znaczny udział w programie studiów zajęć typu seminaryjnego i konwersatoriów umożliwia studentom zdobycie umiejętności prowadzenia dyskusji i negocjacji, uzasadniania swego stanowiska. Szczególne znaczenie przywiązuje się do wykształcenia w studentach niezależności w ocenach zjawisk i procesów, poszanowania norm społecznych i odpowiedzialności obywatelskiej.

    Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl