Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Environmental Protection and Management > Environmental Protection and Management, stacjonarne drugiego stopnia

Environmental Protection and Management, stacjonarne drugiego stopnia (WBL-E155-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: angielski

Studia magisterskie Environmental Protection and Management, zaprojektowano dla kandydatów, zainteresowanych aktualnymi problemami ochrony środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody.
Eksperci i nauczyciele akademiccy o ugruntowanym dorobku naukowym, przekazują stale aktualizowaną wiedzę, uczą pracy w zespole oraz planowania i prowadzenia prac waloryzacyjnych i monitoringowych w środowisku. Interdyscyplinarny program kształcenia łączy liczne zajęcia praktyczne w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach z atrakcyjnymi ćwiczeniami terenowymi. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://www.studia.eko.uj.edu.pl/
Warunkiem przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca motywację, ogólną wiedzę biologiczną i znajomość języka angielskiego.
Studia są płatne dla wszystkich kandydatów.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą współczesnych uwarunkowań i wyzwań dla ochrony środowiska oraz rozumie złożony kontekst prawny i zasady zarządzania dobrami wspólnymi. Potrafi zaplanować i przeprowadzić działania, których celem jest monitorowanie, ochrona a także zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych. Dostrzega współczesne zagrożenia dla środowiska i potrafi wskazać działania zapobiegawcze i naprawcze. Posiada umiejętności interpersonalne i mediacyjne, które wykorzystuje w praktyce menadżerskiej ochrony środowiska oraz negocjacjach pomiędzy interesariuszami korzystającymi z zasobów naturalnych. Potrafi skutecznie ubiegać się o fundusze i granty. Ukończenie studiów Environmental Protection and Management umożliwia podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się administracją obszarów chronionych, agencjach środowiskowych, jednostkach badawczych oraz organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

rozmowa kwalifikacyjna