Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia zrównoważonego rozwoju > Chemia zrównoważonego rozwoju, stacjonarne pierwszego stopnia

Chemia zrównoważonego rozwoju, stacjonarne pierwszego stopnia (WCH-0185-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Celem studiów Chemia zrównoważonego rozwoju jest wykształcenie chemików o poszerzonych kompetencjach w zakresie nowoczesnych technologii pro-środowiskowych, gotowych do podjęcia pracy w obszarze specjalistycznej analityki i monitoringu środowiskowego, nowoczesnej nisko emisyjnej eko-energetyki oraz innowacyjnych technologii produkcji materiałów funkcjonalnych.
Obecna polityka środowiskowa, z uwzględnieniem zobowiązań podjętych przez nasz Kraj (np. Szczyt Klimatyczny w Paryżu w 2015 r. - zobowiązanie dotyczące ograniczenia emisji CO2) będzie wymagało w przyszłości restrukturyzacji polskiego przemysłu, w tym sektora energetycznego.
Z pewnością wyspecjalizowane kadry będą konieczne do przeprowadzania takiej restrukturyzacji, a późnej obsługi zmodernizowanych czy też nowych przedsiębiorstw. Koncepcja studiów wpisuje się w wypełnienie luki w wykształceniu specjalistów chemików posiadających kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii pro-ekologicznych, niezbędnych dla przyszłych wyzwań w zakresie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.
Kierunek Chemia zrównoważonego rozwoju zapewnia zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie nauk chemicznych ukierunkowanej na zagadnienia dotyczące szeroko pojętej chemii środowiska, technologii pro-środowiskowych, procesów pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii, otrzymywania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych dla zastosowań m.in. w ochronie środowiska i energetyce. W programie studiów główny nacisk położony został na wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i kompetencji.
Zapewnia to, zaplanowany w programie studiów, znaczny udział zajęć laboratoryjnych realizowanych w nowoczesnych pracowniach z zastosowaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej. Umiejętności praktyczne w połączeniu z wiedzą zdobytą podczas wykładów przygotowują absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach specjalizujących się w zakresie:
• planowania i realizacji analiz laboratoryjnych i terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz środowiskowych i monitoringu środowiskowego, uwzględniającym również opracowanie odpowiednich ekspertyz i ocenę zagrożeń środowiskowych, jak również nowoczesnych technologii remediacji środowiskowej;
• wykorzystania innowacyjnych technologii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju i ukierunkowanego m.in. na wytwarzanie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych o zaprojektowanych własnościach, recyklingu, produkcji surowców dla przemysłu chemicznego na bazie surowców odnawialnych;
• nowoczesnej niskoemisyjnej eko-energetyki obejmującej wykorzystanie m.in. odnawialnych źródeł energii, produkcji i magazynowania energii.
I stopień studiów obejmuje 6 semestrów. W pierwszych 4 semestrach realizowane są zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów.
Program dwóch ostatnich semestrów jest w znacznym stopniu realizowany w ramach zajęć fakultatywnych. Oprócz kursów obowiązkowych dla wszystkich studenci realizują zajęcia w ramach jednego z trzech proponowanych modułów (technologia materiałów, chemia środowiska, energia) oraz kursy do wyboru. Program studiów obejmuje obowiązkowe praktyki w wymiarze 4 tygodni u pracodawców działających w obszarach zgodnych z profilem studiów.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na chemii zrównoważonego rozwoju

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe