Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia medyczna > Chemia medyczna, stacjonarne drugiego stopnia

Chemia medyczna, stacjonarne drugiego stopnia (WCH-0145-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Kierunek studiów Chemia medyczna bazując na solidnych podstawach z zakresu chemii obejmuje dodatkowo wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalając poznać i zrozumieć najważniejsze aspekty syntezy i identyfikacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością biologiczną, a także nabyć umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod instrumentalnych do ich charakterystyki oraz weryfikacji ich aktywności.
Program studiów przewiduje 120 punktów ECTS.
Podczas pierwszego semestru studiów II stopnia realizowany jest obowiązkowy rdzeń kursów podstawowych mający na celu dostarczyć pogłębionej wiedzy dotyczących projektowania, syntezy, analizy i działania związków farmakologiczne czynnych. W drugim semestrze większa część programu studiów realizowana jest jako zajęcia fakultatywne w postaci bloków kursów pozwalających wybrać jedną z trzech ścieżek specjalizacyjnych koncentrujących się na syntezie (panel A), analizie i charakteryzowaniu (panel B) oraz zagadnieniach aktywności (panel C) związków biologicznie czynnych. Uzupełnieniem zajęć panelowych są kursy do wyboru w języku polskim i angielskim. W trzecim semestrze przewidziane są kursy obowiązkowe dostarczające wiedzy o praktycznych aspektach zastosowań chemii medycznej. Drugi rok studiów przeznaczony jest w zasadniczej części na pracę badawczą w ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego. Program studiów obejmuje też obowiązkowe kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz lektorat języka angielskiego.
Do rozpoczęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Na Wydziale Chemii obok Naukowego Koła Chemików działa Naukowe Koło Studentów Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na chemii medycznej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe