Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka > Bioinformatyka, stacjonarne drugiego stopnia

Bioinformatyka, stacjonarne drugiego stopnia (WBBB-0167-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Bioinformatyka jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się zagadnieniami gromadzenia i przetwarzania informacji zawartej w danych uzyskiwanych w badaniach układów biologicznych. Dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku Bioinformatyka skierowane są do osób posiadających szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ścisłych (w szczególności z informatyki i matematyki) oraz nauk biologicznych (w szczególności biochemii i biofizyki oraz innych nauk o życiu), które będą mogły rozwijać realizując specjalistyczne kursy (obejmujące zaawansowane zagadnienia z zakresu m.in. genomiki i proteomiki, biologii systemów i biologii syntetycznej, semiotyki informacji genetycznej, a także analizy danych w sekwencjonowaniu następnej generacji). Kursy te ukierunkowane są na rozwiązywanie zadań adresujących różnorodne wyzwania współczesnej bioinformatyki. Program studiów obejmuje kursy obowiązkowe charakteryzujące się minimalnym zestawem koniecznych prerekwizytów, dzięki czemu studia Bioinformatyki (drugiego stopnia) mogą być podejmowane przez absolwentów rozmaitych studiów zarówno z dziedziny nauk biologicznych jak i nauk ścisłych. Szeroka oferta kursów fakultatywnych sprawia, że studenci mogą swobodnie obierać swoją ścieżkę kształcenia uwzględniając zarówno już zdobytą wiedzę i umiejętności, swoje zainteresowania, jak i zmieniające się potrzeby runku pracy. Studenci mają także możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej. Studia uwieńczone są realizacją pracy dyplomowej, która przygotowuje Absolwentów tego kierunku do stosowania szerokiego wachlarza zaawansowanych metod bioinformatycznych w analizie różnorodnych danych biologicznych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe: