Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka > Bioinformatyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Bioinformatyka, stacjonarne pierwszego stopnia (WBBB-0167-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Bioinformatyka jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się zagadnieniami gromadzenia i przetwarzania informacji zawartej w danych uzyskiwanych w badaniach układów biologicznych. Trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku Bioinformatyka stwarzają studentom możliwość zdobycia szerokiej wiedzy i umiejętności zarówno z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka, fizyka, chemia i biologia) jak i z zakresu współcześnie dynamicznie rozwijających się nauk o życiu (m.in. biochemii, biologii komórki, genetyki molekularnej i genomiki). Studia kierunku Bioinformatyka (pierwszego stopnia) pozwalają studentom na obranie zindywidualizowanego toku studiów prowadzącego do uzyskania specjalistycznych i zróżnicowanych kompetencji zawodowych, które są poszukiwane u kandydatów do pracy w sektorze przemysłu wysokich technologii powiązanych z naukami o życiu oraz w akademickich jednostkach badawczych. W programie kształcenia studentów duży nacisk położono na wykształcenie konkretnych praktycznych umiejętności, stąd wykładom i konwersatoriom towarzyszą liczne i urozmaicone ćwiczenia laboratoryjne. Unikalną cechą studiów Bioinformatyka (pierwszego stopnia) jest ich międzywydziałowy charakter: proces kształcenia studentów realizowany jest w znakomitej większości przez kadrę naukową Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program studiów obejmuje praktyki zawodowe realizowane przez studentów po drugim roku studiów. Studenci mają także możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej. Studia uwieńczone są realizacją pracy dyplomowej, która obejmuje zastosowania poznanych metod bioinformatycznych w analizie danych biologicznych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe: