Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biofizyka > Biofizyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Biofizyka, stacjonarne pierwszego stopnia (WFAI-0305-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Podział na specjalności następuje przy wpisie na studia na podstawie deklaracji kandydata.
Postępujący szybko rozwój nauk i technologii biologicznych, far|ma|ceutycznych i medycznych powoduje wzrastające zapotrzebowanie na biofizyków kształconych w nowej interdyscyplinarnej formie studiów. Już na poziomie pierwszego stopnia studia biofizyki zostały podzielone na dwie specjalności: biofizykę molekularną oraz fizykę medyczną.
Studiowanie biofizyki molekularnej pozwala na poznanie eksperymentalnych, matematycznych i informatycznych metod fizyki stosowanych współcześnie do badania struktury, dynamiki i zmian konformacyjnych biomolekuł, błon biologicznych oraz innych struktur subkomórkowych, a także procesów zachodzących na poziomie molekularnym w układach biologicznych.
Zastosowanie nowych metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej, wspomaganych technikami komputerowymi oraz wprowadzanie nowych materiałów o unikalnych właściwościach zaowocowało ogromnym postępem w medycynie. Proces ten ciągle się rozwija i jest wynikiem współdziałania fizyków i lekarzy. Owocna symbioza jest szansą dla ludzi posiadających dogłębną wiedzę fizyczną a jednocześnie otwartych na zagadnienia związane z ochroną zdrowia. Kształcenie w tym zakresie prowadzone jest na kierunku biofizyka, w specjalności fizyka medyczna.
Studia pierwszego stopnia obejmują podstawowe przygotowanie w zakresie matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, chemii, biologii, biochemii i biofizyki oraz informatyki.
Program studiów pierwszego stopnia pozwala studentowi na indywidualizację toku nauczania już od pierwszego roku studiów. Otóż dla obu specjalności, oprócz przed|miotów obowiązkowych do zaliczenia, wszystkie pozostałe przed|mioty zostały zgrupowane w trzy bloki przed|miotów kierunkowych: blok przed|miotów fizycznych, umożliwiających pogłębienie wiedzy fizycznej dla studentów chcących w przyszłości zajmować się biofizyką teoretyczną czy analizą statystyczną w medycynie, blok przed|miotów medycznych oraz blok przed|miotów biologicznych. W ramach każdego z bloków student realizuje minimum punktowe, natomiast stosownie do swoich indywidualnych zainteresowań naukowych zwiększa liczbę przed|miotów z odpowiedniego bloku przed|miotów, dla uzupełnienia pełnej kwoty punktów niezbędnych do zaliczenia.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na biofizyce

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe