Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Astronomia > Astronomia, stacjonarne drugiego stopnia

Astronomia, stacjonarne drugiego stopnia (WFAI-0008-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Astronomia jest nauką ścisłą, której przedmiotem badań są ciała niebieskie i Wszechświat jako całość. Pomimo tego, że jest ona najstarszą z nauk przyrodniczych, to ciągle rozwija się w bardzo dynamiczny sposób i dostarcza duże ilości, często zaskakujących, informacji.
Program studiów obejmuje grupę przedmiotów podstawowych (z fizyki teoretycznej) oraz grupę przedmiotów kierunkowych (mechanikę nieba, ogólną teorię względności, astrofizykę teoretyczną, astrofizykę obserwacyjną, radioastronomię oraz astronomię pozagalaktyczną i kosmologię). Program studiów przewiduje też grupę przedmiotów informatycznych obejmujących przetwarzanie danych pomiarowych, techniki wizualizacji danych, symulacje komputerowe zagadnień hydrodynamicznych. Studenci mają możliwość włączenia się w działalność naukową prowadzoną przez zespoły badawcze Zakładów: Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej, Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej, Astrofizyki Wysokich Energii oraz Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii. Współpraca międzynarodowa pracowników Obserwatorium Astronomicznego stwarza studentom możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów naukowych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na astronomii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent po ukończeniu studiów astronomii drugiego stopnia posiada poszerzoną znajomość zagadnienień współczesnej astronomii i wiedzę spaecjalistyczną w wybranej specjalności. Absolwenci studiów astronomii Uniwessytetu Jagiellońskiego przygotowani są do pracy w obserwatoriach, planetarich, instytucjach astronomicznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze, a także do pracy w szkolnictwie - poukończeniu specjalności nauczycielskiej ( zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standartów kształcenia nauczycieli). Studia drugiego stopnia przygotowują do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia ( doktoranckich).

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określania standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).