Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje dla studentów przyjezdnych

Informacje praktyczne

Informacje co ciekawego dzieje się w Krakowie znajdziesz w serwisie Magiczny Kraków

Poruszanie po mieście ułatwi Ci

Zakwaterowanie

Miejsca w domach studenckich są przyznawane w ramach trzech tur składania wniosków:

I tura - w czerwcu: dla wszystkich studentów, poza studentami III roku studiów I stopnia,

II tura - we wrześniu (do 20 września): z pierwszeństwem dla studentów I roku studiów I i II stopnia,

III tura - we wrześniu, nie później niż dzień przed rozpoczęciem kwaterowania: z pierwszeństwem dla studentów I roku studiów I i II stopnia.

Studenci III roku studiów I stopnia powinni złożyć wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim w turze II i III. Wnioski studentów III roku studiów I stopnia złożone w I turze zostaną rozpatrzone w II turze.

Podstawowym kryterium przyznania miejsca w domu studenckim jest wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta oraz odległość z miejsca zameldowania na pobyt stały do uczelni. Studenci-cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich ubiegają się o miejsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich tj. są zobowiązani złożyć oświadczenie o dochodach.
Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich.

więcej informacji -> tu

Koszty utrzymania

Opieka zdrowotna

Posiłki

W wielu obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego działają stołówki i bary np.: