Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kontakt

Do kogo można zwrócić się o pomoc?

 W sprawach rekrutacji na studia:

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków
Telefon
+48 12 663 14 01, -14 08, -14 41

Pracujemy
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl
admission@uj.edu.pl

USOSweb

We wszystkich sprawach dotyczących danych znajdujących się w USOS, rejestracji na przedmioty i logowania do USOSWeb należy się kontaktować z sekretariatem prowadzącym studia. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=news/kontakt (nie wymaga logowania).

Dział Spraw Studenckich

ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
tel.: +48 12 663 39 49
www: www.studiuje.uj.edu.pl

Dział Spraw Studenckich zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora
  • stypendium specjalne
  • stypendium ministra
  • zapomogi, kredyty studenckie
  • akademiki
  • ubezpieczenia

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

ul. Gołębia 24, pok. 21
31-007 Kraków
tel.: +48 12 663 15 46
email: www.dmws.uj.edu.pl/kontakty
www: www.dmws.uj.edu.pl

Do podstawowych zadań Działu Obsługi Studentów Zagranicznych należą gromadzenie i popularyzacja podstawowych informacji o studiach i kursach prowadzonych dla studentów zagranicznych oraz obsługa studentów zagranicznych przyjeżdzających do Uniwersytetu. Dział współpracuje z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ambasadami, fundacjami i innymi instytucjami i jednostkami.

Polecamy kandydatom cudzoziemcom kontaktować się z działem w kwestiach związanych z legalizacją pobytu w Polsce, miejscami w domach studenckich, pomocą administracyjną w obsłudze spraw bytowych oraz udziałem w stażach naukowych. Pracownicy Działu zajmują się także udzielaniem informacji o programach wymian studenckich (np. ERASMUS) czy zagranicznych stypendiach badawczych (np. SYLLF).

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

al. Mickiewicza 9a, IV piętro
31-120 Kraków
tel.: +48 12 663 43 50
fax : +48 12 663 43 42
email: don@uj.edu.pl
www: www.don.uj.edu.pl

Podstawowym zadaniem Działu ds. Osób Niepełnosprawnych (DON) jest umożliwianie studentom niepełnosprawnym równego dostępu do standardowej oferty dydaktycznej uczelni. Dział doradza w wszelkich sprawach dotyczących dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych oraz inicjuje realizację rozwiązań mających wyrównać szansę dla studentów niepełnosprawnych.

Polecamy kontaktować się z Działem by uzyskać konsultację i pomoc przy udziale w rekrutacji na studia. Dział odpowiada za adaptację egzaminów wstępnych. Forma zaadaptowana nie oznacza zwolnienia z egza­minu czy też przeprowadzenia go w uproszczonej postaci, ale dostosowanie go do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Oznacza to wyłącznie zmianę elementów technicznych, a nie treści egzaminu.

Samorząd Studentów UJ

ul. Gołębia 24 pok. 033
31-007 Kraków
tel.: +48 12 663 11 71, 422 10 33 w.1171
fax : +48 12 430 14 81
email: samorzad.studentow@uj.edu.pl
www: www.samorzad.uj.edu.pl

Do podstawowych zadań Samorządu Studentów należą obrona praw i reprezentowanie interesów studentów przez władzami Uczelni, organizowanie akcji integracyjnych, promocyjnych i informacyjnych. Ponadto działacze Samorządu zapewniają pomoc w wyjazdach na zagraniczne stypendia. Samorząd Studentów organizuje także obozy adaptacyjne dla przyjętych na studia.

Kontaktuj się z Samorządem, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o pomocy socjalnej, warunkach uzyskania stypendium, warunkach studiowania oraz imprezach integracyjnych. Studentów pierwszego roku zapraszamy do uczestnictwa w adapciakach, gdzie dowiecie od starszych kolegów, dlaczego warto studiować w Krakowie.