Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Rekrutacja

Kryteria rekrutacji i przyjęć na studia

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Rejestracja na studia odbywa się w całości elektronicznie na stronie: www.erk.uj.edu.pl.

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie o wyniku kandydata decyduje przeliczony zgodnie z kryteriami kwalifikacji wynik matury (również matury zagranicznej). Zdarza się, że kandydaci muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu wstępnego.

W przypadku każdych studiów wskazane są przedmioty maturalne, które brane są pod uwagę w obliczeniu wyniku – różne studia uwzględniają różne przedmioty, więc zawsze trzeba sprawdzić, jakie przedmioty maturalne należy zdać w przypadku rekrutacji na wybrany kierunek. Co do zasady, jeśli maturzysta nie posiada wyniku z któregoś z przedmiotów, otrzymuje za ten wynik 0 punktów, ale nie wyklucza go to z rekrutacji (są wyjątki od tej reguły, co jest oznaczone w kryteriach formalnych dla danego kierunku jako wymóg np. posiadania wyniku ze wskazanego przedmiotu na określonym poziomie). 

Często przedmioty maturalne podzielone są grupy i wskazane jest, ile przedmiotów z danej grupy jest wybieranych w rekrutacji. Przedmiotom przypisane są również wagi, które określają, jak ważny w obliczaniu końcowego wyniku jest wynik z danego przedmiotu.

Końcowy wynik obliczany jest jako średnia ważona uzyskanych wyników maturalnych ze wskazanych w kryteriach przedmiotów: wynik z każdego przedmiotu mnożony jest przez przypisaną do niego wagę, uzyskane wyniki zważone wyniki przedmiotowe są sumowane i dzielone przez sumę najwyższych wag, jakie są w określonych dla danych studiów grupach.

Czytaj więcej o zasadach przyjęć, wymaganych dokumentach, terminach rekrutacji i innych sprawach związanych z rekrutacją na www.rekrutacja.uj.edu.pl [http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia].

Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Studia II stopnia

Rejestracja na studia odbywa się w całości elektronicznie na stronie: www.erk.uj.edu.pl.

W rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie) mogą być brane pod uwagę różne kryteria kwalifikacji: średnia z poprzednich studiów, ocena na dyplomie, z pracy dyplomowej czy z egzaminu dyplomowego, ale również różnego rodzaju egzaminy wstępne: pisemne, testowe czy rozmowy kwalifikacyjne.

W przypadku każdych studiów wskazane jest, jakie elementy składają się na końcowy wynik na liście rankingowej oraz jaką procentową część końcowego wyniku stanowią.

Warto zwrócić uwagę na określone osobno dla każdych studiów warunki formalne udziału w rekrutacji: nierzadko w rekrutacji mogą wziąć udział tylko absolwenci określonych grup kierunków studiów.

Czytaj więcej o zasadach przyjęć, wymaganych dokumentach, terminach rekrutacji i innych sprawach związanych z rekrutacją na www.rekrutacja.uj.edu.pl [http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia].

Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Studia III stopnia (doktoranckie)

Rejestracja na studia odbywa się dla większości studiów doktoranckich elektronicznie na stronie: www.erk.uj.edu.pl.

Studia doktoranckie przeznaczone są osób zainteresowanych samodzielną pracą badawczą i karierą akademicką. Każdy z oferowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim programów studiów doktoranckich ma swoją specyfikę i dostosowane do niej kryteria przyjęć. Kandydaci są oceniani na podstawie dotychczasowych osiągnięć i wyników studiów, przedstawionego projektu pracy doktorskiej czy wyników egzaminów wstępnych.

Warto z wyprzedzeniem zapoznać się z kryteriami przyjęć na wybrane studia doktoranckie, bo określone w nich wymagania wobec kandydatów mogą być dość złożone i może być wymaganych sporo dokumentów już na etapie rejestracji.

Kryteria kwalifikacji dla studiów doktoranckich są dostępne na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Czytaj więcej o zasadach przyjęć, wymaganych dokumentach, terminach rekrutacji i innych sprawach związanych z rekrutacją na www.rekrutacja.uj.edu.pl [http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-iii-stopnia].

Studia podyplomowe

Rejestracja na część studiów podyplomowych odbywa się elektronicznie w systemie ERK na www.erk.uj.edu.pl, a na część poza systemem, według zasad opisanych na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl.

Procedury rejestracyjne

  1. Przygotuj się do rekrutacji - znajdź swoje studia w katalogu studiów na www.erk.uj.edu.pl i sprawdź wymagania oraz terminy rekrutacji.
  2. Załóż konto ERK i uzupełnij wymagane dane na temat m.in. Twojego wykształcenia. Upewnij się, do kiedy możesz uzupełnić dane, których jeszcze nie znasz (np. wyniki matury).
  3. Zarejestruj się na wybrane studia i potwierdź rejestrację.
  4. Jeśli czeka Cię egzamin wstępny, sprawdź jego miejsce i godzinę w koncie i weź w nim udział.
  5. Sprawdź wyniki rekrutacji w ERK.
  6. Dokonaj wpisu na studia.

Szczegółowe przewodniki dla każdego typu studiów i odpowiedzi na wszystkie związane z rekrutacją na studia pytania znajdziesz na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.